Belangrijke gegevens

Heeft u input voor onze weekberichten?

Via het weekbericht wordt u op de hoogte gehouden van alle actualiteiten van de school. Als u kopij heeft voor het weekbericht kunt u dat uiterlijk op maandagmiddag via de schoolmail aanleveren. De weekberichten vindt u hier.