Maak kennis met onze klassen

In het kader van de AVG plaatsen wij foto's en filmpjes uit de groepen op Social Schools. Dit is een beveiligd medium dat gebruikt wordt voor communicatie tussen uitstluitend ouders en school.