07-11-2017

Feestelijke opening muziektraject

Met een feestelijke opening op  dinsdag 7 november 2017 is de samenwerking tussen de Majellaschool, Kielzog en Monica Peters Muziek-en kunsteducatie nu een feit. De komende 3 jaar gaan we samen invulling geven aan de subsidie

“impuls Muziekonderwijs”.

Onder grote belangstelling van de basisschoolleerlingen met hun vele ouders heeft  wethouder Gopal van Hoogezand het “startschot” gegeven  voor het 3-jarig muziektraject.

Het muziektraject wordt begeleid door muziekdocenten van Kielzog Kunstencentrum. Zo’n 130 leerlingen en een tiental leerkrachten zullen de komende jaren zich veel meer gaan bezighouden met muziek.

De school heeft extra financiële middelen aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de landelijke Muziekimpulsregeling. Hierdoor kunnen er een muziekmethode en  muziekinstrumenten worden aangeschaft en leerkrachten worden begeleid in het geven van muzieklessen. In de toekomst worden  er verbindingen  gelegd met buitenschoolse activiteiten.

De kinderen en hun ouders hebben in ieder geval  al erg genoten van de eerste lessen.