25-09-2017

Gezond Scoren 2017

Gezond Scoren is een gezondheidsproject voor basisschoolkinderen, waarbij spelers van FC Groningen kinderen stimuleren om (meer) te bewegen en gezond te eten. Met het project wil FC Groningen samen met haar partners bijdragen aan een gezonde samenleving in het verzorgingsgebied van FC Groningen.

Zes weken lang worden zes verschillende gezondheidsthema’s onder de aandacht gebracht bij kinderen uit groep vijf tot en met acht. Na zes weken wordt het project afgesloten met een gezondheidsquiz. Iedere week staat in het teken van een gezondheidsthema, aangeleverd door de GGD. Ter introductie op ieder gezondheidsthema heeft FC Groningen een video opgenomen die aan het begin van de week in de klas kan worden vertoond. In iedere video fungeert een speler van FC Groningen als rolmodel voor de kinderen. Tevens komen er gezondheidsdeskundigen aan het woord. Docenten kunnen naar eigen invullen het thema van die week laten terugkomen in het bestaande lesprogramma. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, die georganiseerd zijn vanuit de gemeente.  

​PROJECT ALGEMEEN

Doelgroep
De doelgroep van het project zijn kinderen van acht t/m twaalf jaar (groep vijf t/m acht) op basisscholen in het verzorgingsgebied van FC Groningen. Waar mogelijk wordt getracht de sociale omgeving (met name de ouders) te betrekken bij het project.

Doel
Het doel van het project is om kinderen (8-12 jaar) en hun ouders bewust te maken en daadwerkelijk aan te zetten tot een gezonde leefstijl. Door gebruik te maken van sportidolen en de inspirerende sportomgeving van FC Groningen krijgen deelnemers een extra stimulans om hun best te doen.

Data
Het project start in het najaar en duurt circa zeven weken. Het project wordt afgesloten met de gezondheidsquiz in het Noordlease Stadion.

Gezondheidsthema’s
De gezondheidsthema’s van aankomend schooljaar: 
o Ontbijten 
o Groente en Fruit
o Bewegen
o Geluk 
o Water drinken
o Slapen

VIDEO'S 

FC Groningen heeft voor ieder gezondheidsthema een video opgenomen waarin een speler van FC Groningen de hoofdrol speelt. Deze speler fungeert als rolmodel voor de kinderen. Tevens komt er een gezondheidsdeskundige aan het woord. De video’s worden aan het begin van de week, het liefst op maandag ochtend, vertoond aan de kinderen in de klas. De video’s duren gemiddeld 3 a 4 minuten. Door de video’s iedere maandag ochtend te tonen wordt er een leuke en leerzame start gemaakt van het gezondheidsthema van die week.