15-03-2018

Locatie nieuw schoolgebouw bekend

Eindelijk is het zover. We kunnen de definitieve locatie voor ons nieuwe schoolgebouw bekend maken. Na veel overleg en het analyseren van beoogde locaties is de uiteindelijke keus gevallen op de locatie van het Rehoboth en de Hoeksteen. Dat heeft niet onze voorkeur gehad, maar andere opties waren niet haalbaar binnen de gestelde termijnen. We zijn wel blij met het feit dat we nu weten waar we aan toe zijn. Echter zal het nog lang duren voordat er duidelijkheid is over het tijdpad en wanneer het nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden.

Ook zijn we blij met het feit dat we een nieuwe school mogen bouwen. We zullen daarbij rekening houden met ons onderwijsconcept. Dat zal uiteindelijk ook duidelijk zichtbaar zijn in ons nieuwe gebouw. Uiteraard zullen we ook gezamenlijk gebruik maken van ruimten die we delen met de openbare en de Christelijke school die in hetzelfde gebouw gevestigd zullen gaan worden. We zullen zeker onze eigen identiteit en onderwijs kunnen vormgeven en terugzien in onze toekomstige afdeling. Het zal een unieke school worden met een prachtig concept. We nemen u mee in de vervolgstappen en de eerste is het publiceren van de nieuwsbrief vanuit de gemeente Midden-Groningen. Deze vindt u op de website onder het kopje "nieuwsbrieven".

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de directie van onze school.