Oudervereniging

De oudervereniging heeft tot doel de samenwerking tussen ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming binnen de school en in verband met de school te bevorderen. De oudervereniging organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen en ondersteunt het team.

Leden:
 (voorzitter)
Dhr. A. van der Vinne (penningmeester)
Mevr. C. Sothewes (leerkracht)
Mevr. D. Andelbeek (onderwijsassistent)
Mevr. G. Hotzes (lid)
Mevr. S. van de Vinne (lid)
Mevr. L. Marrink (lid)
Mevr. M. Westra (lid)

Contributie oudervereniging

De oudervereniging vraagt van iedere ouder een bijdrage, in de vorm van contributie, voor onderwijs ondersteunende activiteiten die zij organiseert. Deze contributie is bestemd voor Sinterklaas, Kerst, schoolreis etc. . Het bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld op € 45,-  voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7, en € 55,- voor de kinderen van groep 8.  Het rekeningnummer van de OV is NL44ABNA0475236718.

 

Bij het aanmelden van uw kind en het ondertekenen van het aanmeldformulier gaat u ook akkoord met lidmaatschap van de oudervereniging. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit kenbaar maken.

 

Indien u niet bijdraagt in de kosten zal uw kind niet mee kunnen doen aan de beoogde activiteiten. Mocht u, vanwege uw inkomen, niet kunnen bijdragen dan kunt u bij Stichting Leergeld / het Stimuleringsfonds vergoeding hiervoor vragen. Ook is het mogelijk om via deze organisaties een vergoeding te krijgen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een computer of voor het sporten van uw kind.