Ons bestuur heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn de heer Willem Hulshof en mevrouw Annie Wemer (adres zie hoofdstuk 6 Schoolgids)

Als bestuur zijn wij aangesloten bij het Landelijke bureau van de geschillen- en klachtencommissies voor het Katholiek onderwijs (adres zie hoofdstuk 6 Schoolgids). De klachtenregeling is in beleidslijn 6.17 opgenomen en staat ook op de website van Primenius.