Over ons

De St. Gerardus Majella

Welkom op de website van onze prachtige school.

U vindt hier informatie over ons onderwijs, de nieuwsbrief, organisatorische zaken, informatie over onze stichting en identiteit en nog vele andere zaken. Wij kunnen u natuurlijk lang niet alles laten zien en ervaren via een website. De warme en veilige sfeer van onze school moet u echt zelf ervaren! Wij nodigen u daarom ook van harte uit om eens een kijkje te nemen in onze school. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur Henk-Jan Meijer. Dit kan telefonisch: 0598-321574 of per mail: majellaschool@primenius.nl

Waar staat onze school voor?

Wij zijn een levendige school, waarin we van en met elkaar willen leren. Dat geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school en dat ze weten wat er van ze verwacht wordt. Kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarnaast worden ze begeleid in het vergroten van hun zelfstandigheid, als basis voor hun toekomst. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en proberen dat wat mogelijk is uit de kinderen te halen.

Wij werken adaptief, wat inhoudt dat wij ons onderwijs aanpassen aan het vermogen, tempo en de leerbaarheid van het individuele kind. Wij geven les met behulp van moderne hulpmiddelen op een gepersonaliseerde wijze. De leerlingen maken veel gebruik van de Ipad. Er is een aantrekkelijke regeling voor de aanschaf van een eigen Ipad, maar er zijn ook Ipads aanwezig op school. Wij hebben veel aandacht voor de 21th century skills, om onze leerlingen die vaardigheden te kunnen geven, waarmee ze goed voorbereid de toekomst tegemoet kunnen treden. 

 

Samenwerking met ouders vinden wij een essentieel onderdeel van het onderwijs. We vinden het belangrijk dat we, samen met u als ouders/verzorgers, de kinderen goed begeleiden. Onze katholieke identiteit is zichtbaar in de school en hier horen ook gezamenlijke vieringen bij. 

 

EEN PRACHTIGE WIJKSCHOOL WAAR JE MAG ZIJN WIE JE BENT!

 

Schoollied

ONS MAJELLA-LIED

Dit is Majella, wij zijn een leuke school.

Leren en spelen , wij hebben een idool:

Dat is Majella, daar gaan wij altijd voor.

Yes Majella, hup Majella, ha Majella, HOI !! ( 2X)

 

Meesters en juffen zijn allemaal te gek,

Geven ons super les op deze fijne plek.

Werken en groeien, dat doen we met elkaar.

Yes Majella, hup Majella, ha Majella, HOI !! ( 2X)

 

Wij zijn zo happy, wonen in Hoogezand,

Want onze school is de leukste van Nederland.

Dat is Majella, daar gaan we altijd voor.

Yes Majella, hup Majella, ha Majella, HOI !! ( 2X)

Lees verder »

Missie & Visie

 

“St. Gerardus Majella: Een prachtige wijkschool, waar je mag zijn wie je bent!”

De hoofdtaak van de St. Gerardus Majella is om vanuit een katholieke traditie kwalitatief goed onderwijs te geven aan kinderen. Dit gebeurt in een warme, gemoedelijke en veilige sfeer op een manier waarbij dit zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst. Verschillende disciplines werken binnen de school samen om de kinderen leerstof op maat te bieden. Op deze wijze komen de kinderen goed tot bloei en ontwikkelen ze zich tot evenwichtige volwassenen. We werken toe naar een vorm van onderwijs die gepersonaliseerd is, waarbij er steeds meer verantwoordelijkheid gedeeld wordt tussen leerkracht en leerling. Binnen gepersonaliseerd leren is de leerling eigenaar van zijn eigen adaptieve leerproces, waarbij de juiste analytische software en instrumenten ingezet worden, om de leerkracht de ruimte te kunnen geven in gesprek te gaan met leerlingen, te coachen en te onderwijzen. Kortom, het ontwikkelen van een uitdagend onderwijsproces en de passende leerroute.

De leerlingen worden continu blootgesteld aan keuzes, de leerkracht stuurt en ondersteunt. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses, competenties, en persoonlijke leerstijlen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Lees verder »

Identiteit

Katholiek
Onze identiteit ontlenen wij  aan de katholiek- christelijke traditie. Wij zien het geloof niet als een pakket waarheden, maar als een levenshouding, een manier van omgaan met elkaar. Vanuit deze levenshouding kennen wij het belang van waarden en normen een grote waarde toe. Binnen deze traditie willen wij kiezen voor een moderne humane samenleving waarin met een menselijke maat gemeten wordt, waarin gemeenschapszin hoog in het vaandel staat, diversiteit vanzelfsprekend is en cultuurverschillen positief gewaardeerd worden.

Kernwaarden
Wij hechten aan een positief schoolklimaat vanuit de pedagogische basisbehoeften aan relatie, competentie en autonomie. Een aantal kernwaarden legt hierin de basis voor onze identiteit. Vanuit de kernwaarde respect is een goede sfeer bepalend om goed te kunnen leren en werken. Daarnaast is betrokkenheid bij de ander voor ons erg belangrijk. Wij hechten waarde aan een open houding ten opzichte van de ons omringende samenleving. Betrokkenheid komt in de praktijk naar voren in onze wens mét en ván elkaar te kunnen leren en uiteraard in de vieringen en weekopeningen. Om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen is vertrouwen nodig om te kunnen samenwerken en elkaar te kunnen loslaten, uitgaande van de kwaliteiten van zowel leerlingen als leerkrachten. Dit doen we ook door elkaar de ruimte te geven en door de leerlingen (mede-)verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te geven. Een laatste zeer belangrijke waarde op onze school is veiligheid. Dit komt vooral naar voren in acceptatie van de ander en in het creëren van een veilige sfeer op school en in het contact met elkaar

Lees verder »