Het team

Hier ziet u het team van de St. Gerardus Majella van het schooljaar 2016/2017.

Bovenste rij, van links naar rechts: Marthijn Bosman, Diane Dam (peuterleidster Koala's), Trudy Leenders, Jeanne Dietvorst (klassenassistente), Mirjam Haveman (onderwijsassistente), Kirsten Oosterhuis, Henk-Jan Meijer (directie), Dorien Groen, Heleen Vermue, Derkje Andelbeek (onderwijsassistente), Berber van der Veen (peuterleidster Koala's)), André Ostermann (conciërge) en Angelique Brommer.

Voorste rij, van links naar rechts: Marja Jansen (klassenassistente en TSO-medewerker), Kila Lokai, Bert Roede, Connie Hartholt, Mirjam Nevels (intern begeleider) en Maiken Georg. (Waar niets vermeld staat, betreft het groepsleerkrachten)

Dit schooljaar zijn Mirjam Haveman, Kila Lokai, Mirjam Nevels en Maiken Georg niet meer werkzaam op de St. Gerardus Majella.

 

In het schooljaar 2017/2018 bezetten de groepsleerkrachten de volgende groepen:

Angelique Brommer - Leerkracht groep 7-8

Trudy Leenders - Leerkracht groep 6-7

Heleen Vermue - Leerkracht groep 6-7

Dorien Groen - Leerkracht groep 5-6

Marthijn Bosman - Leerkracht groep 5-6

Bert Roede - Leerkracht groep 4-5

Connie Hartholt - Leerkracht groep 3

Kirsten Oosterhuis - Leerkracht groep 1-2

 

Derkje Andelbeek - Onderwijsassistent

Diane Dam - Peuterleidster

Berber van der Veen - Peuterleidster

Jeanne Dietvorst - Klassenassistent

Marja Jansen - Onderwijsondersteuner

Andre Osterman - Conciërge
 

Maria van der Wal - Directeur

Henk-Jan Meijer - Adjunct Directeur

Jose Kuipers - Intern Begeleider