Identiteit

Katholiek
Onze identiteit ontlenen wij  aan de katholiek- christelijke traditie. Wij zien het geloof niet als een pakket waarheden, maar als een levenshouding, een manier van omgaan met elkaar. Vanuit deze levenshouding kennen wij het belang van waarden en normen een grote waarde toe. Binnen deze traditie willen wij kiezen voor een moderne humane samenleving waarin met een menselijke maat gemeten wordt, waarin gemeenschapszin hoog in het vaandel staat, diversiteit vanzelfsprekend is en cultuurverschillen positief gewaardeerd worden.

Kernwaarden
Wij hechten aan een positief schoolklimaat vanuit de pedagogische basisbehoeften aan relatie, competentie en autonomie. Een aantal kernwaarden legt hierin de basis voor onze identiteit. Vanuit de kernwaarde respect is een goede sfeer bepalend om goed te kunnen leren en werken. Daarnaast is betrokkenheid bij de ander voor ons erg belangrijk. Wij hechten waarde aan een open houding ten opzichte van de ons omringende samenleving. Betrokkenheid komt in de praktijk naar voren in onze wens mét en ván elkaar te kunnen leren en uiteraard in de vieringen en weekopeningen. Om optimaal tot ontwikkeling te kunnen komen is vertrouwen nodig om te kunnen samenwerken en elkaar te kunnen loslaten, uitgaande van de kwaliteiten van zowel leerlingen als leerkrachten. Dit doen we ook door elkaar de ruimte te geven en door de leerlingen (mede-)verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te geven. Een laatste zeer belangrijke waarde op onze school is veiligheid. Dit komt vooral naar voren in acceptatie van de ander en in het creëren van een veilige sfeer op school en in het contact met elkaar