Kennismakingsgesprek en inschrijving

Welkom op de website van de St. Gerardus Majellaschool

U vindt hier informatie over ons onderwijs, cito, leerlingaantallen en foto’s van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via de website. Dat belangrijke deel is de sfeer. Wij nodigen u daarom graag uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom.

Wat ziet u in onze school? 
Wij zijn een levendige schoolgemeenschap, waarin we van en met elkaar willen leren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school en dat ze weten wat er van ze verwacht wordt. Kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarnaast worden ze begeleid in het vergroten van hun zelfstandigheid als basis voor hun toekomst. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en proberen dat wat mogelijk is uit de kinderen te halen. Ieder naar zijn/haar eigen vermogen.

Samenwerking met ouders is een essentieel onderdeel van het onderwijs. We vinden het belangrijk dat we samen met u als ouders/verzorgers de kinderen goed begeleiden. Onze katholieke identiteit is zichtbaar in de school en hier horen ook gezamenlijke vieringen bij. 

EEN WERELDSE WIJKSCHOOL WAAR IEDEREEN MEE MAG DOEN EN WELKOM IS !!

Mocht u besluiten om uw kind aan te melden, dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier downloaden. Bij dit formulier zitten tevens de ouderverklaring en een toestemmingsformulier voor het publiceren van beeldmateriaal gevoegd. Deze ingevulde formulieren kunt u, na ondertekening door beide ouders, inleveren op school.