De St. Gerardus Majella is dit schooljaar een samenwerking aangegaan met Kunskapsskolan Nederland. Dit is een prachtige samenwerking om te komen tot nog beter onderwijs, maar dan gepersonaliseerd.  

 

Bij alles in het onderwijs gaat het in feite maar om één vraag: is wat wij nu doen in het belang van de leerling? Beseffend dat we leerlingen dingen leren voor hun latere leven. In hun werk, persoonlijke bestaan en als onderdeel van de samenleving. Wij vinden dat we elke leerling steeds weer opnieuw moeten uitdagen om verder te gaan en om het beste uit zichzelf te halen. Om meer te bereiken dan ze zelf voor mogelijk houden. Vanuit de wetenschap dat elke leerling anders is. Dus: is wat wij nu doen in het belang van de leerling? Gepersonaliseerd onderwijs helpt om antwoord te geven op die vraag, geschikt voor elk kind; het is immers gepersonaliseerd.

 

Wij willen elk kind het onderwijs bieden dat we zelf wilden, maar misschien nooit hebben gekregen. Onderwijs dat de ambities en talenten van leerlingen centraal stelt. Waarin leerlingen veel persoonlijke begeleiding en sturing krijgen en worden uitgedaagd. Waarin zij uiteindelijk leren de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling en daarmee over hun leven. Onderwijs dat hen veel meer leert dan de wettelijke eisen verlangen. Nauw aansluitend bij wat de veranderende samenleving van hen vraagt.