Missie & Visie

 

“St. Gerardus Majella: Een prachtige wijkschool, waar je mag zijn wie je bent!”

De hoofdtaak van de St. Gerardus Majella is om vanuit een katholieke traditie kwalitatief goed onderwijs te geven aan kinderen. Dit gebeurt in een warme, gemoedelijke en veilige sfeer op een manier waarbij dit zoveel mogelijk op ieder individueel kind wordt toegespitst. Verschillende disciplines werken binnen de school samen om de kinderen leerstof op maat te bieden. Op deze wijze komen de kinderen goed tot bloei en ontwikkelen ze zich tot evenwichtige volwassenen. We werken toe naar een vorm van onderwijs die gepersonaliseerd is, waarbij er steeds meer verantwoordelijkheid gedeeld wordt tussen leerkracht en leerling. Binnen gepersonaliseerd leren is de leerling eigenaar van zijn eigen adaptieve leerproces, waarbij de juiste analytische software en instrumenten ingezet worden, om de leerkracht de ruimte te kunnen geven in gesprek te gaan met leerlingen, te coachen en te onderwijzen. Kortom, het ontwikkelen van een uitdagend onderwijsproces en de passende leerroute.

De leerlingen worden continu blootgesteld aan keuzes, de leerkracht stuurt en ondersteunt. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses, competenties, en persoonlijke leerstijlen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.