Overblijven

Wij bieden u als school de mogelijkheid om uw kind op school te laten overblijven. De kosten voor deze opvang zijn € 2.00 per dag. U kunt op maandagmorgen een strippenkaart kopen bij juf Marja. Deze zijn te verkrijgen voor € 10.00 (5 x overblijven) 

en voor € 20.00 (10 x overblijven). Op de overblijfdagen zal juf Marja zorg dragen voor deze opvang. In een gezamenlijke ruimte wordt gegeten met de kinderen en daarna kunnen dekinderen onder toezicht buiten spelen. (Bij regenachtig weer kunnen de kinderen
binnen spelen) Vanaf 12.50 uur zal de pleinwacht deze taak overnemen.