Peuterspeelzaal

Peuteropvang Koala

In onze school zit peuteropvang ‘De Koala’ gevestigd. De Koala is VVE* peuteropvang van ‘Stichting Tamariki’. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen zich hier ontwikkelen op een speelse manier. Ze leren spelen met leeftijdgenootjes in een veilige omgeving. Via de methode Peuterplein en Pyramide worden de kinderen voorbereid op de basisschool. De peuteropvang werkt aan de zelfde thema’s als de kleuters van de St. Gerardus Majellaschool. Er is regelmatig overleg tussen de peuter en kleutergroepen om de doorgaande ontwikkelingslijn te bevorderen. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend zijn de peuters van harte welkom. 

 

* VVE peuteropvang:
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. VVE valt in twee delen uiteen:

  • Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.
  • Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters. 

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek. 
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.