Oudertevredenheidspeiling

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2017 Deze peiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van onze school worden vergeleken. De Ouderpeiling, is ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

  • Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.
  • De ouderbetrokkenheid.
  • De marktpositie van de school

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.57.

De St. Gerardus Majellaschool scoort gemiddeld 7.83. De waardering van de ouders voor de St. Gerardus Majellaschool is daarmee 0.26 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
- 90 procent van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan
- Van de ouders is 97 procent tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkracht.