Oudertevredenheidspeiling

Ook dit jaar is er weer een oudertevredenheidspeiling gehouden onder de ouders op onze school.  De peiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld, waarmee de resultaten  van onze school worden vergeleken. De ouderpeiling is ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

  • Het kwaliteitsbeeld van de schoolorganisatie;

  • De ouderbetrokkenheid;

  • De marktpositie van de school.

Vanwege de lage respons, slechts 20 % van de ouders heeft de peiling ingevuld, komt er dit jaar geen reëel beeld van onze school uit de vergelijking met de referentiegroep. Dit heeft ons doen besluiten de resultaten niet te publiceren op de website.