Pesten & KIVA

Digitaal pesten

Digitaal pesten is pesten door bijvoorbeeld het sturen van vervelende sms'jes, Facebookcontact etc. Het is een lastig fenomeen, voor zowel ouders als voor ons als school. Gewone ruzies zie je, hoor je en voel je vaak wel. Digitaal pesten is meestal onzichtbaar. Kinderen die zich eraan schuldig maken vertellen dat niet. Ook kinderen die het slachtoffer zijn, durven dat vaak niet te vertellen. Wij zijn er als school zeer alert op dat digitaal pesten niet op of vanuit school plaatsvindt. We verzoeken u als ouder er thuis ook alert op te zijn. We vragen u ook eventuele signalen, die u hierover krijgt, op school te  komen bespreken. Als het een en ander vanuit huis plaatsvindt, kunnen we er als school niet rechtstreeks iets aan doen, maar we kunnen met zijn allen nadenken hoe we ermee omgaan om het op te lossen. We willen een veilige school zijn, waar alle kinderen met plezier heen gaan. Daar moeten we ook met zijn allen zorg voor dragen.

 

Anti pest programma KIVA

Veel basisschoolleerlingen worden gepest. Om dat aan te pakken is een goede anti-pest methode heel belangrijk. In 2012 zijn 66 Nederlandse scholen met KIVA gaan werken, waarbij de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht of dit, van oorsprong Friese programma, werkt. Een aantal jaren geleden zijn ook wij met het programma gaan werken. KIVA richt zich niet alleen op de pester of het slachtoffer, maar op de groep als geheel. KIVA bestaat uit lessen voor de midden- en bovenbouw van de  basisschool. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen bij het pestprobleem betrokken worden; ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. Meer informatie kunt u lezen op : www.kivaschool.nl

 

Veiligheidscoordinator

Voor ouders en leerlingen is het van belang dat zij bij iemand op school terecht kunnen wanneer zij te maken krijgen met pesten. De wet schrijft voor dat er op iedere school een persoon is, die fungeert als vast aanspreekpunt. Voor onze school is dat meester Lesly Korte. Het is van belang dat u signalen van pesten in eerste instantie bespreekt met de leerkracht van uw kind. U bent daarnaast vrij om ook meester Lesly hierbij in te schakelen.