Schooltijden

Peutergroep
Maandag, dinsdag,woensdag en donderdag:
van 08.30 uur – 11.15 uur

Groep 1:
Maandag, dinsdag, donderdag:
van 08.30 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 15.00 uur
Woensdag: van 08.30 uur – 12.15 uur

Groep 2 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag:
van 08.30 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 15.00 uur
Woensdag: van 08.30 uur – 12.15 uur
Vrijdag :van 08.30 uur – 12.00 uur

Groep 5 t/ 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 08.30 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 15.00 uur
Woensdag: van 08.30 uur – 12.15 uur

De Groepen 2 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij
De Peutergroep en groep 1 zijn op de vrijdag de hele dag vrij.